?

Log in

No account? Create an account

(no subject)

« previous entry | next entry »
Oct. 15th, 2009 | 07:37 pm

Ik op studiereis! Waaah!
Naar Istanbul! Waaah!
Waah!

Comments {4}

__Icecream&Butterflies//

From: trosophila
Date: Oct. 16th, 2009 12:28 am (UTC)
Link

whaaa!! vet!! :)

Reply | Thread


sherstar

From: sherstar
Date: Oct. 16th, 2009 04:49 pm (UTC)
Link

Duidelijk! Een hele week weg! Heerlijk!

Reply | Parent | Thread


Karel

From: charell
Date: Oct. 16th, 2009 09:42 am (UTC)
Link

VETTE SHIT!!!

wanneer en hoe en waarom en wat!? :P


heb je je camera trouwens al gevonden? ;)

Reply | Thread


sherstar

From: sherstar
Date: Oct. 16th, 2009 04:55 pm (UTC)
Link

Buh!

1 T/m 8 mei! Vliegen!
Vanuit school, is een individuele profilering aka IP vak. Ubervet, naar de universiteit, gaan we praten met docenten en studenten over maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijsinstellingen, verschillende instellingen bekijken en allerlei bezichtingen betreft architectuur, religie en migratie. Met andere woorden ziekelijk veel cultuur snijven op HBO-niveau zodat je er ook wat van leert en 's avonds heel veel vissenkommen drinken en waterpijp roken!

En de camera is echt versjwunden!

Reply | Parent | Thread